Slovenská verzeSK

Technologický mindset

Má školení se od ostatních velmi liší. Kromě průběhu školení mám odlišně postavený koncept. Snažím se vytvářet krátká školení, ve kterých kladu důraz na danou technologii a související postupy, které se mi osvědčily v praxi.

Vývoj aplikací je skládačka, v rámci které Vás čeká plno rozhodnutí. Když uděláte správná rozhodnutí, všechny dílky do sebe zapadnou. Proto na mých školeních ukazuji zpravidla jedno osvědčené řešení a jeden technologický stack, který je velmi flexibilní a nepřivede Vás do úzkých. Na konci mého školení budete mít ucelený obraz, jak aplikace stavět.

ASP.NET Core Deep Dive

Když mluvím o ASP.NET Core, jdu občas dost do hloubky. Vysvětluji jak věci fungují, protože spokojit se s tím, že "je to magie" je krátkozraké. Budu ukazovat práci s CLI, nástrojem dotnet a vysvětlovat co se děje pod pokličkou. Protože to dříve či později budete potřebovat.

Specification First

Postavit REST API bez toho, aniž by bylo nejprve specifikováno považuji za největší prohřešek při vývoji REST API. Na mých školeních Vás budu nutit přemýšlet nad designem REST API ještě než napíšete jediný řádek kódu. Je potřeba chápat, že REST API jsou velká věc. Není to jen CRUD fasáda proti databázi. Zaslouží si pozornost.

Z hlediska specifikace REST API půjdeme cestou Open API specifikace. Patří jí budoucnost. Budeme se držet osvědčených nástrojů Swashbuckle Swagger a online nástrojů od SmartBear. Další nástroje a NuGet balíčky ukážu nebo doporučím vždy v rámci školení.

Fail Fast

Věnuji se výhradně vývoji webových API a naprosto bez debat v této oblasti ctím pravidlo Fail Fast. Tomu bude odpovídat i návrh projektu a celá request pipeline. Věřím v jednoduchou čistou architekturu bez zbytečného balastu, který vývojáři do projektu zavádí jen proto, že to někde viděli. Fail Fast. Přestaneme se bičovat za to jak jsou výjimky drahé a všude mimo hot paths budeme vyhazovat výjimky jako utržení ze řetězu.

CQS

Webová API jsou specifická v mnoha ohledech a vývojáři do nich často tahají přístupy, které se jim osvědčily v klasických webových aplikacích. Budu vás přesvědčovat, že na API je nutné se dívat jako na projekt, který je interfacem pro dotazy, příkazy a zprávy. Nebudeme vymýšlet nic nového a půjdeme osvědčenou cestou CQS a MediatR.

Flexibilita

Šanci uspět mají API, které mají dostatečně flexibilní architekturu. Takovou, která je jednoduchá, srozumitelná a rozšiřitelná. Do této kategorie rozhodně nepatří generické repozitáře postavené kolem těžkotonážního ORM. Dělat raketovou vědu je sice fajn, ale vzhledem k nedostatku raketových inženýrů budu vždy raději ukazovat střídmou cestu, se kterou budou současné bídné pracovní síly kompatibilní.

No Visual Studio Challenge

Ukážu Vám, že aplikace se dají stavět nejen ve Visual Studiu, ale i v alternativním prostředí JetBrains Rider na platformě macOS. Takový je zkrátka .NET Core - multiplatformní. Každý o tom mluví, ale nikdo to nedělá. Nemusíte se bát, všechno co Vám ukážu naprosto totožně funguje i ve Visual Studiu.

Závěr

Máme na výběr nepřeberné množství technologií a přístupů. A protože je množství nepřeberné, postavil jsem má školení tak, abyste už přebírat nic nemuseli. Dostanete kompletní balík know-how, který bude fungovat a který si můžete ohýbat jak je ctěná libost. Hlavně nebýt moc kreativní.

Loading